05137133030
جستجو کردن

فروشگاه فرودگاه شهید هاشمی نژاد [مشهد]

نام پروژه : فروشگاه شاهد مشهد 

مکان : فرودگاه شهید هاشمی نژاد

فروش و اجرای سازه ، ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی : شرکت کیان سازه (گروه صنعتی مادرشاهی)