05137133030
جستجو کردن

سرزمین موج های آبی

پوشش سقف سرزمین موج های آبی با ساندویچ پانل سقفی 

سرزمین موج های آبی اولین مجموعه آبی در استان خراسان بود که توسط جناب آقای علیزاده افتتاح گردید.

ساندویچ پانل کیان سازه سقف این مجموعه آبی را سالهاست از زمان افتتاح پروژه بدون نقص پوشش داده است.

ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری کیان سازه انتخاب همیشگی مجموعه های آبی معتبر بوده و می باشد .