05137133030
جستجو کردن

برج های مهر کوهسنگی [مشهد]

برج مهر کوهسنگی مشهد

فروش ، طراحی و اجرا ساندویچ پانل : شرکت کیان سازه مشهد ( مادرشاهی)  ساندویچ پانل دیواری و سقفی برای پوشش تاسیسات و اتاقک های آسانسور برج مهر کوهسنگی

کارفرما : شرکت فراسوی شرق

آدرس پروژه : جنب پارک کوهسنگی