05137133030
جستجو کردن

کارخانه کاظمیان [مشهد]

نام پروژه: کارخانه کاظمیان 
پیمانکار نما و پوشش : شرکت کیان سازه (گروه صنعتی مادرشاهی) فروش و اجرای ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی