05137133030
جستجو کردن

پروژه ونانکو [ترکمنستان]

نام پروژه : پروژه ونانکو

فروش و اجرا ساندویچ پانل در ترکمنستان : شرکت کیان سازه ( گروه صنعتی مادرشاهی )

کارفرما : جناب آقای ساکت