05137133030
جستجو کردن

سقف انبار توشه مرکزی [مشهد]

نام پروژه: انبار توشه مرکزی مشهد
پیمانکار نما و پوشش : شرکت کیان سازه (گروه صنعتی مادرشاهی) فروش و اجرای  ساندویچ پانل سقفی ، آبرو ، تیزه و فلاشینگ ها