05137133030
جستجو کردن

برج درنیکا ملل [مشهد]

پوشش هواساز و تاسیسات روی روف برج درنیکا  با ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی

نام پروژه : برج مسکونی درنیکا

کارفرما : شرکت عمران نوین توس

محل پروژه : بلوار فردوسی مشهد

شرکت کیان سازه فروش و اجرای ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی  ۹۸۹۱۲۱۳۱۶۱۱۹+