کانکس فرودگاه

فروشگاه شاهد-فرودگاه

کانکس فرودگاه-فروشگاه شاهد

کانکس برج مراقبت فرودگاه و فروشگاه شاهد فرودگاه از جمله محصولات فوق العاده با کیفیت و دارای طراحی زیبایی است که توسط کیان سازه برای فرودگاه ساخته شده است.
کانکس فرودگاه جهت مراقبت و نگهبانی در فرودگاه مورد استفاده قرار میگیرد. که دارای طراحی بسیار زیبا بوده و به دلیل اینکه دور تا دور شیشه است، میتواند فضای دید بیشتری را برای شخصی که داخل کانکس فرودگاه  مستقر می شود فراهم کند.

تجهیزات کانکس میتواند طبق خواسته درخواست کننده اجرا شود. کانکس میتواند دارای: سالن، اتاق خواب، اشپزخانه، سرویس بهداشتی و... متاسب با کاربری مورد نطر باشد.
ما سعي كرديم با كمك متخصصين و همكاران خلاق در توليد مجموعه هاي اداري٬ مسكوني٬ فضا هاي آموزشي٬ بيمارستاني٬ ورزشي٬ خوابگاهي و سرويس هاي بهداشتي سيار و ثابت و... ضمن شناسايي نيازها٬ توليدات خود را منطبق بر شرايط آب و هوايي مختلف و سليقه كاربرها تهيه و موجبات رضايت كارفرمايان محترم داخلي و منطقه را جلب و بر اعتبار خود بيفزائيم.