کانکس سیرک

کانکس سیرک بین المللی مشهد

کانکس سیرک

کانکس ورودی سیرک الماس شرق مشهد تولید شرکت کیان سازه می باشد

کانکس های نگهبانی در ابعاد کوچک ساخته می شوند . 

گاهی در بخش هایی از شهر یا جلوی ساختمان ها، یا بیمارستان ها، یا حتی جلوی ورودی پارکینگ نیاز به استقرار یک نیروی نگهبانی می باشد و همچنین ورود اعضا، که کنترل ورود و خروج و نظارت را نگهبان و مسیر ورود برای اعضا داشته باشد.
کیان سازه با داشتن تیم فنی قوی در زمینه ساخت انواع کانکس توانایی خود را در جهت طراحی و ساخت انواع کیوسک نگهبانی  و وردی با نماهای مختلف اعلام میدارد.
در طراحی نمای بیرونی کانکس می توان از نماهای مختلفی مانند کامپوزیت، نمای گالوانیزه فرم دار استفاده نمود.
کانکس نگهبانی و حراست کانکسی است که جهت دیدبانی و حراست و نگهبانی بخشی مورد استفاده قرار میگیرد، بدین صورت که فردی داخل کانکس مستقر می شود و این نوع کانکس را به گونه ای طراحی میکنند که فرد نگهبان به اطراف به طور کامل تسلط داشته باشد و بتواند کل محیط را کنترل داشته باشد.