ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی -Sandwich panels for roofs

ساندویچ پانل سقفی

انواع ساندویچ پانل سقفی A variety of sandwich panels for roofs

ساندویچ پانل از جمله مصالح سبک و مدرنی است که در سال های اخیر جایگزین مصالح سنتی شده است ،شرکت کبیر پانل سال هاست که در این زمینه فعالیت داشته و انواع سوله و ساختمان های صنعتی،ساختمان های پیش ساخته ،ویلاهای پیش ساخته و کانکس را با استفاده از ساندویچ پانل های سقفی و ساندویچ پانل های دیواری خود و باکیفیت عالی و در کوتاهترین زمان ممکن ساخته است

مزایای ساندویچ پنل سقفی 

1-افزایش عمر مفید ساختمان و تاسیسات

2- سرعت و دقت در ساخت

3-قابلیت بازیافت مصالح و تقلیل مصالح مصرفی

4-قابلیت نصب سریع و آسان

5-قابلیت جابجایی

6-جلوگیری از پرت حرارت و برودت

7-دارای توجیه اقتصادی در برابر مصالح سنتی

8-دارای طرح و رنگ متنوع 

9-ارزان و قابل رقابت در برابر مصالح سنتی 

10-مناسب برای سردخانه ها و اتاق های تمیز

11-مقاوم در برابر نور خورشید

ساندویچ پنل سقفی سه گام  Ceiling panels three steps

 ساندویچ پانل های سه گام کبیر دارای 100 سانتیمتر عرض مفید و 108 سانتیمتر غیرمفید (اورلب) می باشد . ساندویچ پنل سقفی سه گام ، دارای نمای زیبا و چفت شوندگی مناسب بوده و مقاوم در کل سطح می باشد .

مزایای ساندویچ پنل سقفی سه گام

1-افزایش عمر مفید ساختمان و تاسیسات

2-سرعت و دقت در ساخت

3-قابلیت بازیافت مصالح و تقلیل مصالح مصرفی

4-قابلیت نصب سریع و آسان 

5-قابلیت جابجایی 

6-جلوگیری از پرت حرارت و برودت

7-دارای توجیه اقتصادی در برابر مصالح سنتی

8-دارای طرح و رنگ متنوع 

9-ارزان و قابل رقابت در برابر مصالح سنتی

10-مناسب برای سردخانه ها و اتاق های تمیز

11-مقاوم در برابر نور خورشید

ساندویچ پانل سقفی پنج گام   Five-step sandwich panels for roofs

ساندویچ پنل های پنج گام کبیر دارای 100 سانتیمتر عرض مفید و 108 سانتیمتر غیرمفید(اورلب) می باشد ،این پانل ها به دلیل پنج گام بودن در ورق بالا تحمل بارو مقاومت بیشتری نسبت به پانل های 3و 4 گام را داشته و از نظر پوشش و آب بندی بسیار مناسب و آب بند می باشند.

مزایای ساندویچ پانل سقفی پنج گام

1-افزایش عمر مفید ساختمان و تاسیسات

2- سرعت و دقت در ساخت

3-قابلیت بازیافت مصالح و تقلیل مصالح مصرفی

4- قابلیت نصب سریع و آسان

5- قابلیت جابجایی

6- جلوگیری از پرت حرارت و برودت

7- دارای توجیه اقتصادی در برابر مصالح سنتی

8-دارای طرح و رنگ متنوع 

9-ارزان و قابل رقابت در برابر مصالح سنتی

10-مناسب برای سردخانه ها و اتاق های تمیز

11-مقاوم در برابر نور خورشید