عایق پشم سنگ- پشم شیشه

عایق پشم سنگ – پشم شیشه
پشم سنگ و پشم شیشه مواد الیافی هستند و ضریب مقاومت حرارتی و صوتی بسیار خوبی دارند. مهمترین فرق این دو، اختلاف در مقاومت حرارتی آنها می باشد. دمای عملکرد برای پشم سنگ حداکثر 75 درجه سانتی گراد و برای پشم شیشه حداکثر 250 درجه سانتی گراد می باشد. پشم سنگ تا 1000 درجه سانتی گراد می تواند از خود مقاومت نشان دهد و در سازه هایی که مقاومت در برابر حریق و عایق بندی صوتی در نظر باشد و یا در سازه هایی که مواد قابل احتراق و انفجار نگهداری می شوند ترجیح داده می شود. مقاومت حرارتی پشم سنگ با ضخامت آن نسبت مستقیم دارد.
پشم سنگ و پشم شیشه طی یک فرآیند کاملا اتوماتیک برش خورده و داخل پانل قرار می گیرند به شکلی که با حفظ مقاومت فشاری پانل و با استفاده از اتصالات پراکنده کل پستی و بلندی های پانل را می پوشانند.
مزایا و معایب عایق پشم سنگ - پشم شیشه
مزایاعایق پشم سنگ:

1.عایق کامل و ارزانتری نسبت به فوم ها میباشد
2.ضریب هدایت حرارتی کمی دارد ولی از فوم بیشتر است
3.در برابر حرارت مستقیم بسیار مقاوم است یعنی کاملا نسوز است و برای کوره های متفاوت مناسب است
4.نسبتا از چسبندگی بالایی به ورق برخوردار است
معایب عایق پشم سنگ:
1.ساختار فیبری و متخلخل این عایق باعث پایین آوردن پیوند بین مولکولی شده و در نتیجه باعث می شود به راحتی ورق از پشم سنگ جدا شود
2.به دلیل تخلخل های موجود در این عایق آب به راحتی به آن نفوذ می کند
3.با نفوذ آب و رطوبت ضریب هدایت حرارتی بالا می رود
4.طول عمر عایق پشم سنگ از فوم کمتر است